Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK, styrelsen


Uppdaterad 2018-05-14


Styrelsen Lions Club Vallåkra Rydebäck

Lionstitel Namn Telefon
President (LP) Björn Stuhr Olsson 0706-58 76 02
1:e vice president, ing akt Krister Engdahl 0708-63 94 46
2:e vice president, utg akt Claes Håkanson 0706-94 32 79
Sekreterare (LS) Jan-Eric Johansson 0709-76 62 01
Kassör (LK) Bengt Norstedt 0418-70 853
Klubbmästare (KM) Bengt Roos 042-99 136, 0733-36 27 78
Tail Twister (TT) Bertil Wilhelmsson 042-99 142, 0702-68 81 61
Medlemsordförande (MO) Claes Kinch 042-99 300, 0708-21 12 93
PR-info Olle Larsson 042-29 31 31, 0706-29 31 31

Anm: Bert Engström är Distriktsguvernör (DG) för 2016–2017
Telefon 0708-16 33 51

Samtliga styrelsemedlemmar når man på adress enligt följande:
namn.efternamn@lionsvallakra-rydeback.se


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam