Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK

Triin-insamlingen från 1993 gav värdefullt överskott

I början av 90-talet startades en insamling för att hjälpa till med operationskostnaderna för hjärtsjuka Tiin från Estland. Utan insamlingen hade hon inte fått uppleva sin 3-årsdag.
Nu skickas överskottet till hennes egen dotter för operation på hemmaplan i Tartu, Estland.


Insamlingens höjdpunkt genomfördes lördagen 30 januari 1993 i samarbete med Helsingborgs stad, samtliga Lions klubbar i Helsingborg, Svenska kyrkan och frikyrkorna, Inner Wheel klubbar i Helsingborg och reklambyrån BSB September samt HD som ställde upp med helsides annonser och affischer som gjorde att insamlingen lyckades överträffa målet. Flickan Triin blev opererad i Lund och fick uppleva sin 3 årsdag Utan operation hade hon varit död.

Det totala insamlingsresultatet var 285.000 kronor. Vår Lions klubb fick i uppdrag att förvalta Lions överskott liksom Helsingborgs stad tog ansvaret för sitt överskott. Vid den tidpunkten var man osäker på om det skulle krävas ytterligare en operation av Triin. Så har dock inte blivit fallet och den vård hon behöver klarar sjukhuset i Tartu.

Triin har nu själv fött en dotter som tyvärr också har hjärtfel och en eventuell operation kommer att ske på Tartu universitetssjukhus. Vi har därför beslutat att under 2011 skänka vårt överskott på ca 35.000 SEK och avjämna upp till 4.000 EUR som bidrag till planerat inköp av en Echocardiograph. En sådan utrustning kostar ungefär 20.000 EUR.

Helsingborgs stad har skänkt sitt överskott till vänorten Pärnus sjukhus.Folke Müller och Lars Hildingssson var under 1993, tillsammans med flera av våra ”lions”, med och samlade in pengar till en operation för hjärtsjuka Triin från Estland. Här står de huttrande i vinterkylan utanför Rydebäckshallen.


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam