Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Lions – en världsorganisation

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,35 miljoner medlemmar.

Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.
Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 206 länder med cirka 45.000 klubbar.

I Sverige finns 505 klubbar med 13.200 medlemmar.

Landets sydligaste distrikt (101S) omfattar större delen av Skåne med 57 klubbar och cirka 1.400 medlemmar.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité

Alla insamlade medel går oavkortat till behövande!
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter – vilket är unikt för en hjälporganisation.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FNs ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 901948-0Försäkringstjänstemannen Melvin Jones från Chicago kom år 1916 på tanken att skapa en rikstäckande organisation som med hjälp av sina egna resurser och med stöd av andra skulle bistå människor i nöd.
Den 7 juni 1917 bildades en sammanslutning med namnet ”Association of Lions Clubs”. 1918 antogs bland annat stadgar, arbetsordning och etik. De fem bokstäverna i Lions hänvisar till:
Liberty • Intelligence • Our • Nations • Safety.

Lions Club Vallåkra-Rydebäck

Vår klubb, Vallåkra-Rydebäck, bildades 17 januari 1969.
Klubben sammanträder första måndagen i månaden – för närvarande på Rya gård.
Vi gör även olika företagsbesök och andra aktiviteter. Men främst samlar vi in pengar till välgörande ändamål genom bland annat lotterier och julgransförsäljning. Under de senaste tio åren har vi samlat in cirka 400.000 kronor. Av dessa har 70% gått till vårt närområde.

Vi har en egen administrativ kassa till vilken vi betalar våra medlemsavgifter och från vilken vi betalar våra resor, möten och allmänna administration.

Alla inbetalningar och bidrag till Lions Vallåkra-Rydebäck sker till
Bg 606-5908 eller Swish 123 526 5921

Vår klubb har för närvarande 26 medlemmar.


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam