Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK, historia


Lions Club Vallåkra-Rydebäck – vår egen historia

Här ska vi försöka samla lite historia från vår egen klubb, som bildades 17 januari 1969.

Från vänster: Disponent Anders Nilsson och flygkapten Arne Bowall håller upp ”The International Association of Lions Clubs Charter” som visar att Lions Club Vallåkra-Rydebäck bildades 17 januari 1969 (S:423) och fick internationellt Lionsnummer 3670-8818.
Klubben startades av Arne Bowall och Anders Nilsson som valdes till den allra första presidenten och blev därmed ”chartermember”. Foto: Bertil Persson, Landskrona.

Wera Bowall tar 1969 emot Lionbroschen, i egenskap av ”Lady” till Lion Arne Bowall.
Foto: Bertil Persson, Landskrona.

Vår första medlemsmatrikel

Matrikeln till höger är från 1970-1971. Klubben har fått den av Wera Bowall, änka efter Arne Bowall (1923–2013).

Här kan man bland annat läsa att Hans Majestät Gustav VI Adolf var beskyddare och hedersmedlem. Vidare att det var 23 medlemmar och att sammanträden hölls i Grönadals Bygdegård (Vallåkra) och att Arne Bowall var president, Per Ryttberg sekreterare och Bertil Johansson kassaförvaltare.

I matrikeln finns Sveriges alla klubbar och dess medlemmar representerade med namn, yrke, adress, telefonnummer och födelsedatum. Som kuriosa kan nämnas att alla medlemmar som bodde i Rydebäck hade Råå som bostadsort, trots att klubben redan från början hette Lions Club Vallåkra-Rydebäck.


Bilden ovan är från vårt 10-årsjubileum som firades på Ramlösa Brunnshotell 1979.© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam