Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKVärd vid februari månadsmöte på företaget Alfdex i Landskrona var Fredrik Lans och hans pappa – vår Lionsbroder Håkan Lans.

Månadsmöte med studiebesök på Alfdex i Landskrona

21 Lions deltog i mötet den 6 februari där företaget Alfdex bjöd oss på landgång, dricka, kaffe o kaka medan Fredrik Lans höll ett intressant föredrag om företagets utveckling och snabba expansion. Därefter fick vi en rundvandring genom företagets moderna produktionslinjer, mycket intressant! Stort tack till företaget och Fredrik Lans!

Vid mötet tackade LP Björn Stuhr Olsson alla som hjälpt till vid kyrkokonserten som blev mycket lyckad med entusiastisk publik som framför allt uppskattade 8-åriga Albin som spelade både dragspel och saxofon!

Förslag att flytta årets Ankrace till söndagen 7 maj för att fira Lions 100 års jubileum lite extra med drillflickor och Skromberga Blåsorkester och eventuellt med dubbla ankrace ett med plankrace och ett med lånade plastankor.

Beslut togs att 10.000 kronor går till De Glömda Barnen.

Vi bevakar ombyggnaden av Rydebäcks torg för fortsatt möjlighet med vår viktiga julgransförsäljning!

Efter nytt rekordnetto med Julgransaktiviteten och snudd på rekord med Kyrkokonserten har vi stora möjligheter att hjälpa till under året både lokalt och ute i stora världen genom Lions och LCIF!

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam