Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKClaes Kinch och Bert Engström ser till att Lars-Olof ”Lollo” Johansson får sitt välförtjänta Chevronmärke för 30 års arbete inom Lions Club Vallåkra-Rydebäck.

Månadsmöte på Råå Wärdshus 7 november 2016

19 Lions deltog vid månadsmötet i november 2016. Vi började med kommittémöten som följdes av Värdshusets goda mat.

LP Björn Stuhr Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och konstaterade att de tre ljusen var tända för TRÄFFAS-TRIVAS-TJÄNA.

Julgransförsäljningen startar lördagen 10 december och pågår till torsdagen 22 december. Vardagar 14–16, lör och söndag 10–16:30. Swishnummer finns som kan användas för betalning vid julgransförsäljningen!

Förslaget enligt projektkatalogen godkändes i sin helhet.

Bidrag till lufttonometer med 5.000 kronor om köp sker som Zonaktivitet.

Ungdomsläger under ledning av DG Berts Lady Åse för 30 ungdomar i juli där vi bidrar med 3.000 kronor.

DG Bert och pp Claes K överlämnade Chevronmärke till Lollo för 30 års förtjänstfullt arbete inom Lions.

December månadsmöte på CREO Hantverkslokalen Mölllegränden 8 med Luciatåg och Julbord.

Månadsmötet juni 2017 flyttas till måndag 12 juni!

Lion Hans Holst ordnar resa till konventet i Chicago 28/6-10/7 2017. Intresserade kontaktar Hans.

Lion Olle Larsson (till höger) informerade att allt är klart med Kyrkokonserten och biljetter samt affischer kommer under v 46 att levereras ut till Lions!

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam