Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKFörsta månadsmötet på Radisson Blu Metropol Hotel

Före mötet måndagen den 11 januari 2016 blev 23 Lions och blivande Lion Krister samt 14 Ladies visade runt i Helsingborgs nya hotel av Maria Potter på ett underhållande sätt. Efter rundvisningen tackade LP Claes för allt vi fått se inklusive Sundsutsikten från hotelsviten som tyvärr kommer att försvinna enligt byggplaner på stort kontor framför hotellet!

Vid mötet rapporterade LK Bengt om följande bidrag: 7.000 kronor till glömda barn, 19.500 kronor till projektkatalogen, 3.750 kronor till hemsidan, 2.650 kronor för annons om Julgranar och Kyrkokonsert.

Julgransförsäljningen gav ett fint överskott som går till närområdet och Lions internationella hjälpinsatser. Lion Åke tackade alla som bidragit vid aktiviteten och beslut togs att slopa ädelgranar till nästa Julgransaktivitet. Krister efterlyste att vi skall visa att det är Lions som säljer granar. Lion Björn tackade Lion Bengt Sonesson med en BIG HAND för hans insats med uppsättning och städning av vår försäljningsplats och meddelade att hans hälsa omöjliggör fortsatt deltagande i detta arbete.

Lion Bert skickar information till alla LC i distriktet om vår Kyrkokonsert.

Lion Per rapporterade att Lucia på Borgvalla fungerade bra som vanligt. Däremot har någon undrat vem som gett tillstånd till att barnen fotograferats för vår hemsida.
Anm: I fortsättningen kommer alla föräldrar till barnen, som deltar frivilligt i luciatåget, att informeras om att fotografgering för hemsidan kommer att ske.

PR-Info Olle meddelade att årets Luciabidrag skall gå till Gustavs vänner = Barncancerfonden Södra för något rum lika tidigare.

LP Claes tackade för visat intresse och hälsade alla välkomna till som det visade sig den utsökta Landgång som vi beställt!

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam