Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKSeriöst lyssnande LIons när Jone Solvik från Jonsters Charity höll föredrag.

Februari månadsmöte på Träffpunkt Rydebäck

Den 1 februari 2016 deltog 21 Lions samt ZO Lars Wallin i månadsmötet på Träffpunkten i centrum av Rydebäck.

Gästföreläsare Jone Sölvik från Jonsters Charity höll ett intressant föredrag om bakgrunden och varför stiftelsen bildades. Man delar ut ca 1 miljon/år inom Nordvästra Skåne – pengar som kommer från sponsorer och kändisarrangemang typ golftävlingar på Vasatorps GK.

HÖGTIDLIG INVIGNING av Krister Engdahl. Lion Claes Håkanson läste upp kraven på en fullvärdig Lionsbroder och Krister svarade ja på samtliga punkter. Därefter hälsade samtliga närvarande Lion Krister välkommen i vår LC. Krister fick även en blombukett hem till sin Lady Pia!

LP Claes öppnade mötet med att fiktivt tända de 3 ljusen (eldningsförbud i lokalen) och hälsa ZO välkommen till mötet.

LK Bengt efterlyste ej betalda terminsavgifter då han har betalt in samtliga nationella och internationella avgifter!

Finns ca 40 biljetter kvar till sena Kyrkokonserten 18:00 i övrigt är allt klart med artister och kringarrangemang som P-vakter, blommor som Lion Bengt Sonesson ordnar, förtäring i pausen med Lady Gunnel som ansvarig.
Lion Hans omfördelar osålda biljetter till Hörnan Rydebäck och Rååblomman inför slutspurten.

Vinster och lotter till ANKRACET efterlystes. PR-Info Olle L fixar lotter med hjälp av att Lena uppdaterar originalet från 2015.

Lion Sture har kontakt med Barncancerfonden Södra angående vad gåvan skall användas till.

Vidare får vi gratis infört vår annons från Vi-i-R sista nummer i Byalagets nyhetsbrev.

Förslag till Zonaktivitet: 2.000 kronor till inköp av SURFPLATTOR till anestesiavdelningen för barn. Förslaget godkändes.
Efter utläggning om budgeten blev förslaget att ge Jonsters Charity ett bidrag.

DM i Landskrona 23 april.

Notera att juni månadsmöte blir 30 maj då 6 juni är NATIONALDAGEN.

ZO tackade för inbjudan och tyckte det var ett trevligt inslag i intagningsritualen att alla mötesdeltagare tog i hand och hälsade vår nya Lionbroder välkommen!

Lion Hans efterlyste förslag till stipendiater.

Tack från de glömda barnen inkommit.

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder och film när Krister Engdahl blir medlem i Lions Club Vallåkra-Rydebäck i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam