Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Glada miner på mars månads möte på Råå Wärdshus.

Månadsmöte på Råå Wärdshus 4 mars 2013

MO Bert Engströms förslag till ny styrelse godkändes med Claes Håkanson som ny MO och Per Östman som ny TT.

Efter 14 år som LS blir Sture Jacobson PR-Info och Jan-Eric Johansson ny LS.

Beslut om 15.000 kronor till BARNDIABETES går via Röda Fjädern insamlingen.

BIG HAND för sina insatser vid Kyrkokonserten till Lion Bengt Roos, Bengt Sonesson, Jan-Eric Johansson, Olle Larsson och Björn med Lady Gunnel som stod för förtäringen.

April månadsmöte ska hållas i Närlundas högsta hus med 22 våningar.

Distriktsmötet 13 april 2013 på Scandic i Helsingborg och bankett 12 april 2013 också på Scandic med vår zon som ansvarig med ZO Bert Engström som ledare vid DG Anna Sahls sida!


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam