Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Cecilia och Jonny Christensson berättar om företaget Västanvinden och minnen från olika inköpsresor.

April månadsmöte på Västanvinden i Landskrona

Den 2 april hölls Lions månadsmöte med 17 Lions. Tillsammans med ZO Peter Andrée och 11 Ladies var man på studiebesök hos VÄSTANVINDEN – ett grossistföretag som importerar keramik till hem och trädgårdar från Kina och Indien.

Ägarparet Cecilia och Jonny Christensson höll ett mycket trevligt föredrag från sina inköpsresor i dessa länder, där både språket och hygienen kan ställa till vissa problem innan man lärt sig vad som gäller efter flera års resor.

Vid måltiden överlämnade vice presidenten Bertil Wilhelmsson blommor till Lady Marianne Sarlöv som nollat, därefter sånghyllning och blommor till sekreteraren Sture Jacobson som uppnått ålder för att få åka gratis buss = 75 år.

Vid mötet togs beslut att bekosta underhållningen vid fyra luncher för församlingens äldre med Carolina Tholander som artist.

ZO Peter betonade vikten av att tillsätta en ny zonordförande för nästa fiskalår bland zonens sju Lions klubbar.

Vice LP Bertil överlämnade blommor och vin till värdparet samt tackade för ett trevligt och underhållande besök.

Se fler bilder i BILDARKIVET


Sture Jacobson


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam